Комплекси для проходження виробок буровибуховим методом.

Комплекси створюють з метою істотного поліпшення основних показників прохідницьких робіт, оскільки застосування окремих машин, що механізують одну -дві прохідницькі операції, не дозволяє використовувати високопродуктивне прохідницьке устаткування з достатньою ефективністю.

При створенні комплексів використовують серійні вантажні машини, бурильні установки і креплеустановщики.

У зв'язку з різноманіттям гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов проведення виробок і порівняно великою номенклатурою гірничопрохідницьких машин можливе число комплексів може бути значним. Технічні характеристики найбільш поширених комплексів наводяться нижче.

Таблиця 3. Технічні характеристики прохідницьких комплексів для проведення виробок буровибуховим методом.

КГВ-1 КГВ-2 «Сибир» КНВ-18
Кут нахилу виробки, градус, не більш
Площа перетину виробки в світлі, м2 18-25 13-20 12-22 8,5-14
Встановлена потужність двигуна, кВт
Тип бурильної машини Обертальний-ударний і обертальний Обертальний
Вантажна машина 2ПНБ-2 2ПНБ-2Б Ковшова з бічним розвантаженням 2ПНБ-2БУ
Кріплевстановлювач КПМ-8 КУ-1 КУ-2 КПМ-8
Призабойні засоби транспорту УПЛ-2М УПЛ-2М і 1ЛТП-80 Стрічковий конвеєр УПЛ-2У
Проектна швидкість проведення виробки в породах з f≤12 м/мес

Комплекс КГВ-1призначений для комплексної механізації проведення горизонтальних виробок в породах з f < 12.

Комплекс КГВ-1 (рис.58) складається з навантажувальної машини 1 типу 2ПНБ-2, перевантажувача 2, під стрілою якого розміщується до дев'яти вагонів 3 типу ВГ-3,3, бурильної установки 4 на колісно-рейковому ході, підвісного кріплевстановлювача 5 типу КМП-8 і монтажного візка 6.

Перевантажувач виконаний на базі стрічкового перевантажувача УПЛ-2М з опорами, що дозволяють відводити його від забою на відстань до 20 м. Портальна бурильна установка виконана самохідною у вигляді двох візків, які можуть розсуватися уздовж шляху до 5 м. На передньому візку змонтовано три бурильні машини БУЭ-3 з маніпуляторами, на задній - стіл, який використовується для збірки кріплення 7. Рама бурильної установки щодо ходових візків може підніматися для забезпечення обміну забійного устаткування. Бурильна установка переміщається по тимчасовому рейковому шляху збільшеної колії. Комплекс також забезпечений пристроєм УМЗ-1 для заряджання шпурів.Рис. 58 – Комплекс КГВ – 1

Комплекс КГВ-2за призначенням аналогічний комплексу КГВ-1 і відрізняється головним чином складом устаткуванням. Він складається з буронавантажувальної машини 2ПНБ-2Б, перевантажувача УПЛ-2М, кріплевстановлювача КУ-1 на гусеничному ході і телескопічного стрічкового конвеєра 1ЛТП-800.

Комплекс «Сибір»призначений для проведення похилих (до 25°) гірничих виробок площею перетину від 12 до 22 м2 в світлі.

Він є платформою 1 (рис. 59) на колісно-рейковому ході, на якій змонтовані: дві гідравлічні вантажні машини 2 з бічним розвантаженням ковша; скребковий перевантажувач 3 з приймальним бункером 4, розміщений по подовжній вісі платформи; два бурильні агрегати 5 і кріплевстановлювач 6, що переміщається уздовж платформи по рамі скребкового перевантажувача. Комплекс оснащений засобами водовідливу, пилопригнічення і освітлення.

Рис. 59 – Комплекс «Сибір»

Управління всіма механізмами комплексу проводиться з електрогідравлічного пульта.

Підвіска комплексу і його переміщення здійснюються за допомогою каната лебідки, встановленої біля гирла виробки, що проводиться.

Комплекс КНВ-18призначений для проведення прямолінійних похилих виробок площею перетину не менше 8,5 м2 в світлі в породах з f≤l2. У його склад входять буронавантажувальна машина 2ПНБ-2У, бурильна установка, кріплевстановлювач КПМ-8 з підвісною лебідкою, перевантажувач і стрічковий конвеєр.

Комплекси, призначені для проведення виробок буропідривним спосібом, механізують: буріння шпурів; навантаження і транспортування гірської маси від вибою; кріплення металевим арочним кріпленням і доставку елементів кріплення до забою; настилку тимчасового шляху. Проте поєднання в часі основних прохідницьких процесів все ж таки виявляється неможливим, що зв'язане із застосуванням вибухових робіт.


7222908660385473.html
7222949576110842.html
    PR.RU™