Знання.

· Залучення до скарбниці української національної культури (відвідування національних вистав, концертів, вернісажів, виставок тощо; зустрічі з народними умільцями та майстрами мистецтв України.).

· Ознайомлення с національними звичаями та традиціями українського народу.

· Забезпечення гармонійного поєднання культур: української, рідної, культури країни, мова якої вивчається тощо.

Способи діяльності.

· Формування механізмів національного та міжнаціонального спілкування (фестивалі, тижні національної культури, олімпіади, концерти, вечори гумору, тощо.).

· Опанування державною мовою, як мовою ділового та міжнаціонального спілкування.

· Впровадження національних традицій, звичаїв, обрядів у шкільне життя.

· Опанування національними ремеслами тощо.

Досвід творчої діяльності.

· Створення нових добутків національної культури (робота фольклорного театру, творчих майстерень, авторських салонів, створення часопису тощо).

· Розвиток творчих умінь та здібностей.

· Відкриття талантів та створення умов для їх розквіту.

· Розвиток психічних функцій засобами національного виховання тощо.


6865197308364326.html
6865291678706292.html
    PR.RU™