Стандарти практики соціальної роботи в Канаді

Стандарт І: відображає положення щодо відповідальності соціальних працівників за виконання своїх обов’язків: організацію робочого навантаження, підзвітність, сприяння соціальній справедливості та розвитку соціальної політики держави, повагу до клієнта та ін.

Стандарт ІІ: торкається питань професійної компетенції і володіння соціальним працівником відповідною базою теоретичних знань та практичних навичок у певній сфері практики.

Стандарт ІІІ: пов’язаний із проблемою застосування та демонстрації соціальним працівником умінь та навичок в усіх аспектах процесу професійного втручання, а також відповідальності соціального працівника за вірне застосування цих вмінь і навичок.

Стандарт ІV: зобов”язує соціального працівника до неупередженого складання, подальшого ведення та зберігання документації (файлів) клієнтів. Зокрема, у березні 2000 р. Радою КАСП було прийнято Директиву про так звану “поінформовану згоду”. Згідно з цією Директивою, кожен клієнт, якому надаються певні послуги соціальним працівником, має право бути поінформованим про усі сторони процесу надання допомоги. Інформація може і повинна надаватися як в усному, так і в письмовому вигляді, не залежно від того, чи процес надання послуг є добровільним, чи примусовим стосовноклієнта. Директива звертає увагу також і на те, що соціальному працівникові потрібно ввести клієнта у курс справи щодо того, які записи у процесі надання послуг він робить, де зберігаються файли клієнтів, і хто має до них доступ.

Стандарт V: вимагає щорічної підготовки соціальних працівників Канади на курсах підвищення кваліфікації у сфері своєї професійної діяльності (не менше 40 годин).

Стандарт VІ: відображає можливість участі соціальних працівників у програмах реалізації соціальної політики, а також у співпраці з клієнтами, сприяння позитивним змінам та соціальному розвитку.

Застосування усіх цих стандартів підвищує ефективність праці соціальних працівників, що, в свою чергу, сприяє зростанню авторитету та цінності професії, вдосконаленню професійної підготовки фахівців, а також позитивно впливає на захищеність клієнтів.


6860103373450767.html
6860152818581636.html
    PR.RU™