Органи фінансового контролю.

Види:

1. а) загально-державні та спеціальні;(ВРУ, Каб.Мін, тощо)

б) відомчі: (міністерства, держ.фін. комітети);

в) аудиторський незалежний контроль;

г) міжнародний фін.контроль.

Функції та повноваження:

Загально-державні:

ВРУ:

· затвердження бюджету та внесення змін до нього;

· контроль за виконанням бюджету;

· призначає 7 членів РНБУ;

· створює рахункову палату.

Президент:

· призначає та звільняє голову НБУ;

· призначає керівників державних служб;

КабМін:

· подає звіт про виконання держ.бюджету;

· забезпечує провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики;

· приймає рішення про використання коштів резервного фонду Держ.бюджету;

· розробляє проект закону про Держ.бюджет.

Спеціальзовані:

Рахункова палата:

· здійснює контроль за виконанням законів України та
прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного
бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм в
частині, що стосується використання коштів Державного бюджету
України;

· здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів
Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування
загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,
соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля
та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

Міністерство фінансів:(1300 членів)

· розробка проекту ЗУ «Про держ.бюджет»;

· забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;

Державне казначейство України:

· контроль за здійсненням бюджетних повноважень;

· обслуговування державного та місцевих бюджетів;

· контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

Державна податкова служба України:

· контроль за дотриманням податкового законодавства;

Державна контролько-ревізійна служба України:

· ревізії фінансово-господарської діяльності.

Відомчі:

Комітети:

1)бюджетний;

2)із питань податкової та митної політики;

3)із питань банківської діяльності;Аудит:

· це перевірка бухгалтерської звітності відносно фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності;

(регулюється ЗУ «Про аудиторську діяльність»).

Міжнародний контроль:


6857657253097069.html
6857697735363470.html
    PR.RU™