Приготування латексних композиції

Виробництво піногуми за способом Данлоп

Виробництво піногуми за способом Данлоп містить у собі наступні стадії технологічного процесу:

Ø приготування латексних композиції і їх визрівання ;

Ø спінювання латексних композицій і введення желатинуючого агента;

Ø желатинування піни;

Ø вулканізація полімеру зажелатинованою піною|;

Ø промивка виробів;

Ø сушка виробів.

При багатотоннажному виробництві виробів з піногуми (вироби для меблевої промисловості, транспорту, килими на підкладці з піногуми|) використовуються бутадієн-стирольні| латекси, як правило, "холодної" полімеризації; натуральні латекси, а також композиції на основі комбінацій цих латексів.

Характерні показники бутадієн-стиролъних| латексів, вживаних у виробництві піногуми|, приведені в табл|. 4.3.

Таблиця 4.3

Характерні показники бутадієн-стирольних| латексів, вживаних у виробництві піногуми|

Найменування показника Одиниця вимірювання Значення показників
Вміст в полімері зв'язаного стиролу % 25...30
Вміст підсилюючого високостиролъного| латексу, введеного в основний латекс при агломерації частинок % 0...15
Твердість полімеру по Дефо Н 30...50
В'язкість полімеру по Муні 100...140
Тип емульгатора Як правило, мило жирних кислот
Вміст сухої речовини % Не нижче 62
Поверхневий натяг мН/м 32...36
Ступінь насиченості поверхні глобул| емульгатором % 90...100
Середній діаметр глобул| нм| Не нижче 200...300
В'язкість по Брукфільду (LVT, шпіндель 3, 12 об/хв) Н-с/м2 0,6...1,00
рН| 9...10

В Україні для виготовлення піногуми| масового застосування в основному використовують бутадієн-стирольний| латекс марки СКС-С| (розділ 1, розділ 1.2.2.1) і його комбінації з натуральним центрифугированим|, високоаміачним (НА) латексом (розділ 1, розділ 1.2.1).



У композиціях на основі комбінацій бутадієн-стирольного| і натурального латексів натуральний латекс може бути замінений на штучний латекс синтетичного 1-4 цис-поліізопрена| марки СКІ-3| (розділ 1, розділ 1.2.3).

Типові рецептури латексних композицій, вживані при багатотоннажному виробництві піногуми| за способом Данлоп, приведені в табл|. 4.4. Виготовлення латексних композицій у виробництві піногуми| здійснюють відповідно до загальних принципів виготовлення латексних композицій, викладеними в розділі 2, розділ 2.3.

Таблиця 4.4

Типові варіанти| складу латексних композицій при виробництві піногуми| за способом Данлоп

Найменування інгредієнтів латексних| композицій Дозування, частини маси сухої речовини на 100 частин маси сухої речовини латексу
Бутадієн-стирольний латекс СКС-С
Натуральний латекс
20% розчин олеата калія 2,0...3,0
40% розчин калієвого мила СЖК фракцій С10-С13 2,5...3,5 2,5...3,5 2,5.,.3,5
50% Загальна дисперсія вулканізуючих агентів, в т. ч.; 10,5 10,2 10,0 10,0
Сіра 2,0 2,0 2,0 2,0
Діетилдітіокарбамат цинку 0,75 0,75 0,75 0,75
Цинкова сіль меркалтобензотиазола 0,75 0,75 0,75 0,75
Дифенілгуанідин 1,5 1 2 1,0 1,0
Оксид цинку 4,0 4,0 4,0 4,0
Протизістарювач 2246 1,0 1,0 1,0 1,0.
5% розчин диспергатора НФ 0,5 0,5 0,5 0,5
85% емульсія пластифікатора (дибутил-фталат (ДБФ) або дибутилсебацинат (ДБС) або вазелінове масло) 0,0...15,0 0,0...15,0 0,0...15,0 0,0... 10,0
Наповнювач (крейда) 0,0...20,0 0,0...20,0 0,0.. .20,0 0,0... 25,0
20% дисперсія кремнефторнстого | натрію 2,0...3,5 2,0...3,5 2,0...3,5 2,0...3,5
' Дозування уточнюється а залежності від стабільності латексу і його піноутворюючій| здібності

Виготовлення композицій при багатотоннажному виробництві піногуми| здійснюють в реакторі з мішалкою, встановленому на вагах.

Подачу латексу в реактор здійснюють або гвинтовим насосом (розділ 2, рис. 2.8), або передавлюванням стислим повітрям. Для подачі в реактор розчинів і емульсій застосовують шестерні і диафрагменні| насоси, а для подачі дисперсій - шлангові насоси (розділ 2, рис 2.9) і гвинтові насоси.

Спочатку в латекс вводять при перемішуванні розчин мила (олеат| калія або калієве мило СЖК|). Перемішування здійснюють мішалкою із швидкістю 25...35 об/хв. При застосуванні рецептур на основі комбінацій натурального і синтетичного латексів розчин мила вводять в синтетичний латекс, а потім при перемішуванні вводять натуральний латекс. Перемішування продовжують протягом 5...10 хвилин, а потім послідовно вводять при перемішуванні емульсію пластифікатора, наповнювача, дисперсію вулканізуючих агентів. Допускається застосування "загальної" дисперсії, до складу якої входять одночасно сіра, прискорювачі вулканізації, протизістарювачі|, оксид цинку (табл|. 4.4).

Проте, при застосуванні композиції на основі 100%-го натурального латексу до| уникнення істотного підвищення в'язкості композиції і зменшення її піноутворюючої| здатності з складу "загальної" дисперсії повинен бути виведений оксид цинку. Індивідуальну дисперсію оксиду цинку в цьому випадку необхідно вводити не при виготовленні композиції, а в кінці процесу її спінювання, одночасно з дисперсією кремнефтористого| натрію.

Після введення дисперсії вулканізуючих агентів перемішування продовжують протягом 15...20 хвилин. В процесі виготовлення композицій контролюють точність дозування компонентів латексних композицій, послідовність їх введення, тривалість обробки. Виготовлену латексну композицію в лабораторних умовах контролюють за наступними показниками: зміст сухої речовини, рН| або лужність за аміаком, в’язкість

. Виготовлені латексні композиції піддають "визріванню". "Визрівання" здійснюють при температурі 20±3'С протягом 16...24 годин з періодичним перемішуванням. В процесі визрівання контролюють температуру композиції, рН| або лужність за аміаком, в'язкість. Композиції для виготовлення піногуми| із спеціальними властивостями засновані на застосуванні хлоропренових| латексів типу Неопрен| 60 [1, с. 234] і бутадієн-нітрильних| латексів типа Полісар 761 [1, с. 237]. Піногума на основі цих латексів характеризується високою масло стійкістю, а піногума| з поліхлоропренового| латексу характеризується, крім того, зниженою горючістю. Зниження горючості піногуми|, в т.ч. з бутадієн-стирольного і натурального латексів, може бути досягнуте застосуванням в рецептурі антипіренів| - галогенвмісних з'єднань, розкладаються з виділенням фтору, брому, хлора (наприклад, пентабромтолуол|, хлорпарафін|). Найбільшого ж поширення для зниження горючості піногуми| набула комбінація наступних трьох речовин: хлорпарафіна|, трьохокису| сурми, гідроксиду алюмінію.

До піногуми| із спеціальними властивостями відносять також піногуму|, вживану для виготовлення іграшок, виробів, безпосередньо дотичних з шкірою людини і продуктами харчування. Рецептура піногуми| для таких виробів повинна бути дозволена органами охорони здоров'я. Для виготовлення такої піногуми| застосовують композицію на основі 100% натурального латексу.

Типові рецептури композицій для виготовлення піногуми із спеціальними властивостями приведені в табл|. 4.5. Технологія виготовлення латексних композицій для виготовлення піногуми | із специальньши| властивостями принципово не відрізняється від технології виготовлення композицій, вживаних в багатотоннажному виробництві піногум У композиціях на основі хлоропренового| і натурального латексів оксид цинку вводять в кінці процесу спінювання композиції одночасно з кремнефтористим| натрієм або хлористим амонієм.

Таблиця 4.5

Типові рецептури латексних композицій для виготовлення піногуми із спеціальними властивостями

Найменування інгредієнтів Дозування, частини маси сухої речовини на 100 частин маси сухої речовини латексу
Поліхлоропреновий латекс типу Неопрен-60
Бутадієн-нітрильний латекс типу Полісар-761
Натуральний центрифугирований латекс
Бутадієн-стиролний латекс типу СКС-С
Калієве мило каніфолі 2,0
Олеат калія 2,0 _
Калієве милоСЖК 2.5 2,5 2,5
Неіоногенна ПАР типу ОП-10 1,0 0,2
Сіра 2,0 2,0 2,25 2,0
Діетилдітаокарбамат цинку 0,8 0.6 0,8
Цинкова сіль меркаптобензотиазола 0,8 0,8 0,8
Вулканіт II екстра N 2,5
Дифенілгуанідін 1,0
Тіокарбанілід 1,5 _
Протизістарювач Агідол-2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Гідроксид алюмінію 20.0
Трьоокись сурми 5,0
Хлорпарафін 10,0
Скляні порожнисті мікро сфери з діаметром 10. - .200 мкм, щільністю 0,21...0,27 г/см3 5...30
Оксид цинку 7,5 5,0 3,0 4,0 4,0
Кремнефтористий натрій 2,0 3,0 2,5 2,5
Хлористий амоній _ 2,6
Маслобензостійкі вироби Іграшки, вироби, дотичні з шкірою людини Вироби із зниженою горючістю Вироби низької щільності і з високим опором стисненню


6857064608538194.html
6857079303003897.html
    PR.RU™